Gigan kevätkokous

Gigan kevätkokous pidettiin Fabriikissa 15.4. Viime vuoden hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus, ja 15 euron suuruinen jäsenmaksu pidettiin ennallaan. Vuoden gigalaiseksi valittiin Maiju Ylikoski.

Ylikoski on toisen vuoden gigalaisena kunnostautunut hallitustoiminnassa ja ollut sekä aktiivinen tapahtumajärjestäjä että innostava esimerkki. Ilmoitusluontoisesti käytiin läpi hallituksessa vireillä ollutta Gigan imagomuutosta. Teknisen viestinnän maisteriohjelma ei johda fuksimainonnan lopettamiseen, vaan ainejärjestöä markkinoidaan edelleen myös aloittaville yliopisto-opiskelijoille.

Uusia jäseniä tavoitellaan VINE:n ja TITE:n piiristä, ja syksyllä tarkoituksena on kohdentaa mainonta etenkin tietotekniikan opiskelijoille. Imagon rakentaminen käynnistyy syksyllä 2013 ja sen myötä visuaalinen ilme, sisältäen painotuotteet ja web-sivut, uudistuu. Tulevista tapahtumista käsiteltiin lyhyesti Gigan vuosijuhlia, jotka kokous päätti äänestyksen jälkeen järjestää cocktail-tilaisuutena marraskuussa viikolla 47. Tapahtumasta tiedotetaan syksyllä.