Opiskelu

• Viestintää

• Tietotekniikkaa

• Kauppatieteitä

TEVI
Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietotekniikan ja kauppatieteiden opintoja.

Tekninen viestintä tarkoittaa käyttäjille suunnitellun informaation tuottamista. Koulutusohjelma syventää opiskelijan tietoja sekä viestinnästä että tietotekniikasta, joiden osaamista tarvitaan monissa tehtävissä. Töitä teknisen viestinnän osaajalle löytyy mm. teollisuudesta, ohjelmistoyrityksistä ja toimistoalalta.

Ohjelmaan hakeudutaan joko viestintätieteiden (filosofian maisteri) tai tietotekniikan (kauppatieteiden maisteri) pääaineopiskelijaksi. Opinnot koostuvat yhteisistä viestintätieteiden ja tietotekniikan opinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

Lue lisää Tevistä.

GIGA
Vuonna 1996 perustettu Teknisen viestinnän koulutusohjelma (Giga) muuttui maisterikoulutusohjelmaksi (Tevi) syksyllä 2012.